Sociale Zaken

marktplaats voor
sociaal verantwoord ondernemen

Terug

bestelprocedure aantallen levertijden referenties

Uitgeverij Tobi Vroegh

Uitgeverij Tobi Vroegh heeft voor ogen om met gemotiveerde vrijwilligers kwalitatief goede publicaties te laten verschijnen.

Wat doen wij?
Wij willen met onze uitgaven een brug slaan tussen de psychiatrie en de maatschappij als geheel. Dit doen we door het uitgeven van egodocumenten, romans, dichtbundels, kinderboeken, brochures, onderzoeken en onze bestseller de jaarlijkse Scheurkalender. Wij willen zo bijdragen aan de emancipatie en participatie van mensen met een psychiatrische aandoening. Onze publicaties hebben een link met de psychiatrie doordat de auteur er zelf mee te maken heeft gehad of door de keuze van het onderwerp.

Wie zijn wij?
De uitgeverij heeft voor ogen om met gemotiveerde vrijwilligers kwalitatief goede publicaties te laten verschijnen. Mensen met een psychiatrische achtergrond en een vlotte pen zijn bijzonder waardevolle bronnen van informatie en creativiteit. Daarnaast vormt de uitgeverij zelf een veilige werkomgeving voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Tobi Vroegh
Uitgeverij Tobi Vroegh is vernoemd naar de vrouw die aan de wieg stond van het eerste wegloophuis tegen de psychiatrie. Tobi stierf na een langdurige ziekte in 1999. Met het dragen van haar naam willen wij deze belangrijke voorvechtster herdenken. In 2005 is de uitgeverij gefuseerd met SCIP (Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en projecten). SCIP maakt sinds 1 april 2009 deel uit van HVO-Querido.

Cornelis Dirkszstraat 27-3
1056 TP Amsterdam

Categorieën & Trefwoorden

Site by Via Veneman Site by Alsjeblaft!