Sociale Zaken

marktplaats voor
sociaal verantwoord ondernemen

Terug

bestelprocedure aantallen levertijden referenties

Milieuwerk Amsterdam BV

Milieuwerk werkt aan een beter milieu en heeft als doel duurzame banen te bieden voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Circulaire Economie & Werkgelegenheid
Milieuwerk Amsterdam BV is een sociale onderneming die zich primair richt op twee grote maatschappelijke thema’s; enerzijds de circulaire economie (recycling, urban-mining, upcycling), anderzijds werkgelegenheid (Participatiewet, Quotumwet, Sociaal Akkoord).
We helpen mensen die niet zelfstandig werk kunnen vinden middels het Circulaire Arbeidsproces aan reguliere banen in de sector. Via onze eigen flexpoule spelen we in op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. We ondersteunen bedrijven bij hun processen middels jobcarving en outsourcing van laag- ongeschoolde functies.

Circulaire Arbeidsproces
Om van onze trajecten een succes te maken, moeten we als sociale firma de werkgevers zo ontzorgen dat er een ‘vloeiende’ overdracht kan plaatsvinden tussen aanbiedende en vragende partij.
Hierbij wordt het Circulaire Arbeidsproces gehanteerd waarbij individuele begeleiding, scholing en coaching volop aandacht krijgen terwijl het einddoel ‘werk’ nooit uit zicht wordt verloren. Dit zorgt ervoor dat het merendeel van de deelnemers succesvol uitstroomt naar een passende baan. Milieuwerk vormt zo de schakel tussen het arbeidspotentieel van (voormalig) uitkeringsgerechtigden en de markt.

Westpoort Werkt
Milieuwerk heeft samen met AEB Amsterdam en de Gemeente Amsterdam het convenant Westpoort Werkt afgesloten. De doelstelling hiervan is om onze werkwijze op te schalen door het netwerk van samenwerkingspartners te laten groeien.
Zo werken we samen met SUEZ (Nissan & BCC), CSU, Afvalservice West en andere bedrijven.

Doelgroep
Milieuwerk werkt veel met risicogroepen, dat wil zeggen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die te maken hebben met een combinatie van problemen op verschillende leefgebieden. Het zijn mensen die (nog) niet in staat zijn om zelfstandig aan het werk te gaan.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat centraal, niet alleen ten aanzien het milieu, maar ook ten aanzien van relaties met samenwerkingspartners en overheid. Open en eerlijke communicatie, respect en goede waarborging van de processen zijn de basis voor al onze relaties. Ook op sociaal gebied is duurzaamheid een sleutelbegrip; de missie van Milieuwerk is het bieden en creëren van duurzame werkgelegenheid. Dit maakt Milieuwerk mogelijk door persoonlijke begeleiding, een vangnet voor medewerkers mocht er iets mis gaan in hun leven of werk en het streven naar en bieden van vaste betaalde banen.

Samenwerken
Bent u benieuwd of uw bedrijf kan aansluiten bij Westpoort Werkt om zo gezamenlijk te werken aan uw duurzaamheids-, Quotumwet en MVO ambities? Neem dan contact op via info@milieuwerk.nl. We reageren z.s.m. om te bespreken om welke wijze we u kunnen ondersteunen in o.a. uw recycling processen.

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Categorieën & Trefwoorden

Site by Via Veneman Site by Alsjeblaft!