Sociale Zaken

marktplaats voor
sociaal verantwoord ondernemen

Terug

bestelprocedure aantallen levertijden referenties

Landschapsbeheer Gein en Angstel — herstel & onderhoud

Vraag ons voor het uitvoeren van een (deel)opdracht natuurbeheer!

Onder leiding van onze professionele voorman/leermeester pakt het leerteam projecten in natuurbeheer deskundig aan. Ons team kenmerkt zich door de grote motivatie en oog voor cultuurhistorie en natuurwaarden. Een bijkomend voordeel is dat er kleinschalig gewerkt wordt met meer beschikbare mensen en klein materieel. Wij zijn gespecialiseerd in het oppakken van
werkzaamheden die in regulier beheer lastig zijn uit te voeren en vaak vergeten worden.

Voorbeelden van werkzaamheden

Wie zijn we en wat doen we?
De Stichting Landschapsbeheer Gein & Angstel is een uniek burgerinitiatief met twee goede doelen:
1. Vakkundig herstel en onderhoud van het rijke historische cultuurlandschap waardoor de biodiversiteit verbetert
2. Jongeren voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is, worden op deze manier vakvaardig en doen ervaring op om een plek op de arbeidsmarkt te kunnen innemen

Werkgebied
Wij werken in het stroomgebied van de riviertjes Gein en Angstel in het zuidoosten van de gemeente Amsterdam en noorden van de provincie Utrecht.

Het leerteam
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een zgn. leerteam (aangestuurd door een deskundige voorman/leermeester): ca. vijf jongeren voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. Ze komen uit onze gemeente of net daarbuiten en worden praktisch opgeleid op MBO niveau: drie dagen praktijkles en een dag theorie. Ze volgen een maatwerkopleiding Natuurbeheer en werken toe naar diplomering of certificering van hun verworven vakbekwaamheden om vervolgens een passend perspectief op werk te vinden bij betrokken bedrijven in deze regio. Deze opleiding biedt jongeren in een kwetsbare positie perspectief op werk. Werk dat juist voor hèn zo belangrijk is; het biedt structuur, eigenwaarde, inkomen en sociale contacten. De Stichting is een erkend SBB-leerbedrijf dat mbo- studenten mag opleiden in de beroepspraktijk.

Kijk op onze website voor voorbeelden van werkzaamheden die ons leerwerkteam het afgelopen anderhalf jaar met succes èn plezier heeft aangepakt!

Gein Noord 38
1391 HA Abcoude

Openingstijden

telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00-17:00 uur

Categorieën & Trefwoorden

Site by Via Veneman Site by Alsjeblaft!