Sociale Zaken

marktplaats voor
sociaal verantwoord ondernemen

Terug

bestelprocedure aantallen levertijden referenties

Instrumentendepot Leerorkest

Ieder kind zou de kans moeten krijgen om te ontdekken hoe leuk en magisch het is om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken.

Het Instrumentendepot Leerorkest wil sociaal-maatschappelijke muziekonderwijsprogramma’s, zoals het Leerorkest, in heel Nederland via een uitleenservice van muziekinstrumenten voorzien. ‘Muziekeducatie is vaak hoogdrempelig en kostbaar. Wij vinden dat kunst voor iedereen is,’ zegt oprichter Marco de Souza. Het streven is om in 2018 over minimaal 10.000 muziekinstrumenten te beschikken voor uitleen. In de daaropvolgende jaren hopen wij dat aantal nog te kunnen verveelvoudigen. Groeien blijft voorlopig de inzet: meer instrumenten inzamelen, repareren of aanschaffen met giften en zo nog meer kinderen in aanraking brengen met het plezier en de magie van het maken van muziek.

Maar het plezier ligt óók in het werk om die instrumenten bij de kinderen te krijgen. Het Instrumentendepot biedt een creatieve en vruchtbare werkervaringsplaats voor studenten, mensen met een afstand tot het arbeidsmarkt en vrijwilligers. Het depot beschikt over drie werkateliers met ieder zes werkplekken. Elk atelier heeft een eigen werkmeester die werkbegeleiding, scholing en instructie geeft aan een grote groep van vrijwilligers, stagiairs en mensen met een werkstage. Op deze wijze geeft het Instrumentendepot vorm aan haar sociale en maatschappelijke doelstelling. We willen onze idealen realiseren met zoveel mogelijk mensen en een actieve bijdrage leveren aan de participatie van kwetsbare groepen mensen, zoals langdurig werkelozen, mensen met een uitkering of jongeren die het risico lopen om zonder diploma hun school te verlaten. Het Instrumentendepot steekt veel tijd in het werven en selecteren van vrijwilligers, stagiairs en werkstagiairs om vorm te geven aan ons sociaal-maatschappelijke doel om mensen te laten participeren in de maatschappij. De belangstelling om iets te kunnen betekenen voor het Instrumentendepot is groot. Inzamelacties en de publiciteit daaromheen leiden steevast tot spontane aanmeldingen.

De bestelprocedure is als volgt:

Lang niet alle kinderen krijgen de kans om een muziekinstrument te leren bespelen. De meeste instrumenten zijn ook duur. Daarom is het Instrumentendepot Leerorkest opgericht. Sociaal-maatschappelijke muziekonderwijsprogramma’s voor kinderen (op of in samenwerking met scholen) kunnen de muziekinstrumenten lenen. Zij kunnen daarvoor een aanvraag indienen via de website: http://www.leerorkest.nl/nl/instrumentendepot/aanvraagformulier. Daar staan ook de voorwaarden vermeld en een voorbeeld van een Bruikleenovereenkomst. Het speelklaar maken van de instrumenten en de levering (transport, administratie) gebeurt grotendeels door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en werkstagiairs.

Hofgeest 139
1102 EG Amsterdam

Categorieën & Trefwoorden

Site by Via Veneman Site by Alsjeblaft!