Sociale Zaken

marktplaats voor
sociaal verantwoord ondernemen

Terug

  • 65_1.festival5d-2
  • 65_3.festival5d-1
  • 65_4.festival5d-3
  • 65_5.festival5d-4

bestelprocedure aantallen levertijden referenties

Festival 5D

“Een inclusieve samenleving verwelkomt verscheidenheid, respecteert verschillen en is er trots op dat alle mensen bij de samenleving betrokken zijn.”

Inclusie en cultuur
Stichting Festival 5D wil graag het gedachtegoed van een inclusieve samenleving verspreiden door inclusieve culturele activiteiten te ontwikkelen. Hieronder vallen het jaarlijkse ‘Festival 5D | vrijplaats voor de zintuigen’ en eigen (theater)producties die worden ontwikkeld op de Festival Academie van 5D. Daarnaast ontwikkelt de stichting nieuwe diensten/producten die stimuleren dat IEDEREEN mee kan doen aan culturele activiteiten.

Het festival zelf, Festival 5D, focust zich niet alleen op muziek of theater, maar op het beleven van alle vijf de zintuigen. Het festivalterrein is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen met een beperking. Wij willen mensen bij elkaar brengen en ze samen laten genieten van kunst en cultuur.

Toegankelijkheid
Door het verbeteren van de toegankelijkheid komt u tegemoet aan de participatiewet van de lokale overheid, denk onder andere aan de voorwaarden van een evenementenvergunning op het gebied van toegankelijkheid. Daarnaast is het natuurlijk een verbreding, en vergroting van de doelgroep van uw festival. Festival 5D kan u adviseren en oplossingen bedenken voor de toegankelijkheid en inclusie op uw festival, zodat ook minder mobiele mensen van cultuur kunnen genieten. Wij komen graag voor advies naar u toe.
Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met toegankelijkheid@festival5d.nl.

Jacob van Lennepkade 334-Z
1054 NJ Amsterdam

Categorieën & Trefwoorden

Site by Via Veneman Site by Alsjeblaft!