Sociale Zaken

marktplaats voor
sociaal verantwoord ondernemen

Terug

bestelprocedure aantallen levertijden referenties

Zone 3

Wij bieden bedrijven, woningcorporaties, VvE’s, zorginstellingen en stichtingen diensten zoals onderhoud, schoonmaak, huismeesters, wijkbeheerders, buurtvoorlichters en inbraakpreventie. Onze medewerkers zijn professioneel opgeleid en werken met veel plezier aan elke opdracht: van kleinschalige schoonmaakklussen tot grootschalige, terugkerende onderhoudsprojecten.

Ons doel is het vergroten van de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door structureel onderhoud van de openbare voorzieningen of grootschalige schilderwerkzaamheden. Of middels de inzet van onze buurtvoorlichters, wijkbeheerders en huismeesters die in gesprek gaan met bewoners, zodat problemen snel gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.
Zone3 is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent, dat wij onze sociale doelstelling, – het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bevorderen van de werkgelegenheid – volledig uit eigen middelen bekostigen en geen commerciële winst nastreven. Ons personeel bestaat voor 70% uit professionals en 30% uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zone3 begeleidt deze mensen op weg naar een volwaardige baan. We bieden trainingen, leerwerktrajecten en werkplekken, zodat ze zich ontwikkelen en weer vertrouwen krijgen in hun vaardigheden.
De stichting is in 1997 opgericht door 2 woningcorporaties en een Amsterdams stadsdeel.
Nu, bijna 20 jaar later, zijn woningcorporaties, stadsdelen en gemeentes nog steeds onze grootste opdrachtgevers. Daar zijn in de loop der jaren VvE’s en zorginstellingen bij gekomen. Niet zo gek, aangezien wij ons door de jaren heen volledig hebben gericht op de specifieke behoeftes en wensen van deze partijen.
Graag denken we ook met u mee over de invulling van uw eigen sociale doelstellingen. Of dit nu gaat over het sociaal inkopen van onze diensten of het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking binnen uw eigen organisatie.

De diensten van Zone3

1.Onderhoud
Mutatieonderhoud, dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud, klein onderhoud, timmerwerk, op- en ontruimen, lampen vervangen (incl. lichtgarantie) etc.
*Tevens kunt u bij ons terecht voor het beveiligen van woningen en complexen. Zone3 is winnaar “beste politiekeurmerk veilig wonen” bedrijf van Nederland 2016/2017.

2.Schilderwerk
Buiten en binnen schilderwerk, sauzen van wanden, plafonds en boxgangen, herstelwerkzaamheden door houtrot etc.

3.Groenvoorziening
Groenaanleg en –onderhoud, bomen kappen (incl. vergunningsaanvraag) struiken en heggen aanleggen en snoeien, achterpaden onderhouden etc.

4.Schoonmaak
Mutatie schoonmaak, portiek en galerijen schoonmaak, glasbewassing, schoonmaak openbare ruimte/pleinen, schoonmaak van kantoren en scholen.

5.Personele diensten
Huismeesters, sociaal wijkbeheerders, woonconsulenten, conciërges, baliemedewerkers.

6.Buurtvoorlichting
*Teams bestaan uit : Projectleider en 2 tot 10 trainees met een afstand tot de arbeidsmarkt
Uw informatie deur aan deur laten ophalen en/of verstrekken door onze buurtvoorlichters. Denk hierbij aan akkoordverklaringen (corporaties) of voorlichting over inbraak/brandpreventie (stadsdelen, gemeentes) en het afnemen van enquêtes etc.

7.Mobiele teams groen/onderhoud en schilderen (MOT & SOT)
*Teams bestaan uit : Voorman/leermeester en 2 tot 5 trainees met een afstand tot de arbeidsmarkt
Leerwerktraject groen/onderhoud openbare ruimte (MOT):
MOT’s worden ingezet om wijken schoon heel en veilig te maken en houden, veelal in opdracht van woningcorporaties en stadsdelen/gemeentes. Vaak zie je deze twee partijen ook in co-financiering een team inzetten.
Leerwerktraject schilderen (SOT)
SOT’s worden ingezet voor grote simpele schilderklussen zoals het sausen van wanden, plafonds, boxgangen en het schilderen van schuttingen etc.

Overschiestraat 176
1062 XK Amsterdam

Categorieën & Trefwoorden

Referenties

De verschillende opdrachtgevers van Zone3 zijn onder andere lokale overheden, woningbouwcorporaties, Verenigingen Van Eigenaren, andere stichtingen en (particuliere) organisaties.

Site by Via Veneman Site by Alsjeblaft!